Nedanstående köpvillkor gäller på vulkverkstan.se

Personuppgifter

Vulkverkstan är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du som kund lämnar till oss. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. En månad efter att din beställning skickas raderas dina personuppgifter. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter.

Priser

Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Priserna är inklusive moms, om inget annat anges. Vi förbehåller oss även rätten att ändra priserna på hemsidan utan föregående avisering.

Beställning

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Vulkverkstan lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Betalningsalternativ

Vi tar emot betalning via Swish. Betalning till bankkonto går att lösa enligt överenskommelse.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad fram till att ordern har börjat behandlas i och med att latexen då har måttklippts enligt din beställning. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Frakt och leveranstid

Vi skickar normalt din beställning inom 1-4 arbetsdagar om inte annat anges. Vid eventuell leveransförsening kommer du att att få ett meddelande från oss via e-post. Du har rätt att vid leveransförsening häva din beställning. Vulkverkstan ansvarar inte för leveransförseningar som orsakats av Posten eller annan distributör. Om emballaget och varan är skadad vid leverans ska detta påpekas till Vulkverkstan inom tre veckor från att varan skickats.

Force majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Vulkverkstans sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.